Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT svetovanje Gorenjska

Uradne ure: ponedeljek-petek, od 9:00-15:00 ure, po predhodnem dogovoru

 

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

COWORKING CENTER

COWORKING je sodobni način timskega delovanja, ki spodbuja odprto podjetniško kulturo in posameznikom omogoča izmenjavo misli in testiranje konceptov s pomočjo drugih oseb, s katerimi si delijo prostor.

 

Cilji projekta

Moč občine  se odraža v njeni sposobnost ,  da obdrži  svoje talente, mlade z idejami,  da ti ne odhajajo iz lokalnega okolja. Tega si želijo tudi lokalni podjetniki,  saj hočejo k sebi privabiti najboljše,  in  tudi šole se borijo za nadarjene učence, talente. Takšne,  za katere vedo, da so zaposljivi,  da se lahko povežejo z gospodarstvom

Cilj projekta je torej obdržati mlade, perspektivne ljudi v domačem okolju. Dosegli ga bomo tako, da bomo v tesni povezavi z jeseniškimi in radovljiškimi podjetniki  in srednjimi šolami na Jesenicah in v Radovljici  razvili program za mlade talente, v sklopu katerega bodo ti realizirali svoje poslovne ideje.

Del teh talentov bo prepoznan in vključen  v sklopu interesnih dejavnosti po srednjih šolah, del med študenti, del pa med diplomiranci, ki razmišljajo o vzpostavitvi lastnega podjetja.  Slednjim bo omogočena namestitev (pisalna miza z računalnikom) ter osnovna administrativna podpora, v sklopu Coworking centra -  podjetniškega pospeševalnika, ki bo na enem mestu združeval ljudi s poslovnimi idejami, jim nudil pomoč pri zagonu podjetja, vstopu na trg in mreženju z drugimi podjetji in podobnimi centri.

Pričakujemo, da bodo na ta način novonastala, propulzivna podjetja ostala v lokalnem okolju, saj bodo tu navezala poslovne stike in si ustvarila krog odjemalcev svojih storitev.  Delu sodelujočih v projektu pa bodo kot obetavnim kadrom, ki so se izkazali v projektih, ponudila delovna mesta v projektu sodelujoča podjetja.

 

Aktivnosti

1.     Vključitev izobraževalnih ustanov (Gimnaziji Jesenice in Radovljica, Srednja šola Jesenice).

2.     Vključitev zainteresiranih podjetij iz Jesenic in Radovljice.

3.     Obnova in oprema prostorov za delovanje coworkinga.

              a.     Zagotovitev prostorskih in tehničnih pogojev za zagon centra

                            i.      prostori za najemnike,

                            ii.      manjša sejna soba, prostor za sestanke)

                            iii.      IKT oprema – nabava in posodobitev (internetna povezava)

4.       Zagon delovanja centra

                a.     Oblikovanje blagovne znamke

                b.     Oblikovanje paketov za uporabnike

                c.      Priprava pravil in hišnega reda

                d.     Vzpostavitev baze potencialnih uporabnikov

                e.     Formiranje organov centra (strokovni svet, vodja centra)

                f.      Upravljanje centra

                g.     Vzdrževanje centra, pisarniški in drug potrošniški material

5.       Priprava in uresničevanje programa aktivnosti in storitev za uporabnike

                a.     Delo z dijaki na šolah

                b.     Delo s podjetji in vključenimi podjetniki predavanja, delavnice, seminarji.

6.       Promocijske aktivnosti

                a.     Priprava promocijskih materialov

                b.     Upravljanje FB strani

                c.      Organizacija dneva odprtih vrat oz. začetnega dogodka, uradna otvoritev 2016

7.       Vodenje in koordinacija

                 a.     stalna koordinacija, pogodb, ažuriranje baz podjetij, priprava poročil o delovanje


Sofinanciranje: Občina Jesenice

Več informacij: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske – Stevo Ščavničar, e-mail: stevo.scavnicar@ragor.si, telefonska številka: 04 581 34 14