Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT svetovanje Gorenjska

URADNE URE - VSI TERMINI PO PREDHODNEM DOGOVORU

 Ponedeljek, torek, sreda in petek: 8.00 – 14.00

Sreda, na sedežu SPOT Gorenjska, Zupančičeva 22, 4000 Kranj: 14.00 - 17:00

Četrtek: ni uradnih ur

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

Strokovno informativni članek: JE VAŠA SPLETNA TRGOVINA PRIPRAVLJENA NA OBISK INŠPEKTORJA?

24. maj 2021 do NaN.  

 

 

 

 

Strokovno informativni članek:

 

JE VAŠA SPLETNA TRGOVINA PRIPRAVLJENA NA OBISK INŠPEKTORJA?

 

Dne 17.5.2021 smo na delavnici "JE VAŠA SPLETNA TRGOVINA PRIPRAVLJENA NA OBISK INŠPEKTORJA?" izvedeli, katere stvari mora imeti spletna trgovina urejene, da ni deležna opozoril ali globe s strani tržnega inšpektorja in drugih državnih nadzornih organov.

Posredujemo vam nekaj osnovnih informacij:

- Spletna trgovina mora imeti registrirano dejavnost 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
- Spletna trgovina mora biti v slovenskem jeziku. Podjetje mora s potrošniki poslovati v slovenskem jeziku, na območjih kjer avtohtono živita italijanska ali madžarska narodna skupnost pa tudi v jeziku narodne skupnosti
- Na spletni trgovini morajo biti objavljeni Splošni pogoji poslovanja in Politika zasebnosti - varstvo osebnih podatkov
- Med potrošnikom in prodajalcem v spletni trgovini mora biti sklenjena kupoprodajna pogodba - kupčevo naročilo
- Funkcija, ki sproži oddajo naročila mora biti označena z besedami »naročilo z obveznostjo plačila« ali z drugo izjavo, iz katere nedvoumno izhaja, da je z oddajo naročila povezana obveznost plačila podjetju
- Na svoji spletni strani in v splošnih pogojih morate jasno, razumljivo in enostavno navesti katerega izvajalca/e IRPS ste izbrali za pristojnega za reševanje spora ali če tega ne določite, obvezno objaviti povezavo do platforme SRS https://lnkd.in/eJUWUiB

Najpogostejše nepravilnosti, na katere ob nadzoru naletijo inšpektorji so:
- napačno zapisani splošni pogoji poslovanja
- nepravilno zapisani popusti
- pomanjkljivosti pri navedbi pogojev pri odstopu od pogodbe, sklenjene na daljavo
- pomanjkljivosti pri navedbi politike zasebnosti, ki ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov
- če imate registrirano podjetje v Sloveniji mora biti besedilo na spletni strani oz. spletni trgovini v slovenskem jeziku (npr. ne smete zapisati BLACK FRIDAY ampak ČRNI PETEK), seveda pa imate lahko poleg slovenske spletne strani, ki je osnovna tudi prevode v tujih jezikih

Pravnica ga. Nadja Vidic nas je opozorila, da moramo pri poslovanju preko spletne trgovine poznati kar nekaj zakonskih določil. Spodaj so opisana tista, katere najpogosteje preverja Tržni inšpektorat Republike Slovenije in drugi državni nadzorni organi in sicer:

SLOVENIJA
○ Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2)
○ Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP)
○ Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT-UPB2)
○ Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1)
○ Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS)
○ Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1)
○ Zakon o sodnem registru (ZSReg)
○ Zakon o javni rabi slovenščine (ZJRS)
○ Obligacijski zakonik (OZ-UPB1)

EVROPA
o Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR (“General data protection regulation”) je krovni zakon EU s področja varovanja podatkov. V uporabo je stopil 25. maja 2018, tako da so načela Splošne uredbe o varstvu podatkov že implementirana v slovensko zakonodajo.
Povezava: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/…
○ Uredba (EU) št. 524/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spletnem reševanju potrošniških sporov
(Uredba je pravno zavezujoč akt in jo morajo v celoti uporabljati v vseh državah EU).
o Direktiva 20122/83/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o pravicah potrošnikov
(Direktiva je zakonodajni akt o določenem cilju, ki ga morajo doseči države EU, toda vsaka država sama sprejme svoje predpise o tem, kako bo ta cilj dosegla).
o Direktiva 2000/31/ES o elektronskem poslovanju

Če povzamemo, je za spletno trgovino pomembno, da imate urejene splošne pogoje poslovanja in politiko zasebnosti, ki ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov.


Članek pripravila:

Hermina Biščević, dipl.upr.org.

Spot svetovanje Gorenjska

 

 

Projekt SPOT Svetovanje Gorenjska je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

« nazaj na seznam