Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT Svetovanje Gorenjska

URADNE URE - VSI TERMINI PO PREDHODNEM DOGOVORU

 Ponedeljek, torek, sreda in petek: 8.00 – 14.00

Sreda, na sedežu SPOT Gorenjska, Zupančičeva 22, 4000 Kranj: 14.00 - 17:00

Četrtek: ni uradnih ur

Od 25.10.2021 do 29.10.2021 Ragor Spot točka ne deluje

za termin pokličite T: 04 77 77 252, sedež SPOT Svetovanje Gorenjska, Zupančičeva 22, 4000 Kranj

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske 

Spletna stran: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

Sprejet sveženj interventnih ukrepov v podporo slovenskemu gospodarstvu

15. marec 2020 do NaN.  

 

 

 

SPOT svetovanje Gorenjska vas obvešča:

 

 

Sprejet sveženj interventnih ukrepov v podporo slovenskemu gospodarstvu 

 

Ljubljana, 20. 3. 2020 - Vlada RS je doslej sprejela vrsto interventnih ukrepov, s katerimi želi slovenskemu gospodarstvu olajšati posledice, ki jih je povzročila pandemija koronavirusa. Vsi ukrepi so ažurno objavljeni na enotni spletni informacijski točki ukrepov v podporo gospodarstvu za blažitev posledic vpliva COVID-19 (https://koronavirus.spiritslovenia.si/), ki deluje pod okriljem SPIRIT Slovenija.  

Včeraj so bili v Državnem zboru potrjeni vladni predlogi naslednjih interventnih zakonov:

Zakon o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače 

Breme nadomestila plače v višini 80% osnove za delavce na začasnem čakanju na delo bo v višini 40 odstotkov nosila država, preostalih 60 odstotkov pa delodajalec, in sicer za največ tri mesece oziroma za obdobje odrejene karantene. Breme plačila nadomestilo plače v višini 80% osnove pa bo v celoti nosila država v primeru, ko delavec zaradi individualno odrejene karantene z odločbo ministra za zdravje ne bo mogel opravljati dela. Podrobneje o ukrepu

Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev 

Zakon kreditojemalcem, ki zaradi negativnih učinkov epidemije ne bodo mogli poravnavati svojih obveznosti iz kreditnih pogodb, omogoča odlog vračila za 12 mesecev. Vlada bo imela možnost, da še pred iztekom tega roka DZ predlaga prenehanje veljavnosti, če se razmere izboljšajo. Podrobneje o ukrepu

Zakon o interventnih ukrepih na javno-finančnem področju 

S tem zakonom se zaradi posledic epidemije določajo ukrepi, ki zagotavljajo davčnim zavezancem lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti. Med drugim omogoča podaljšanje roka za predložitev davčnih obračunov, sestavo informativnega izračuna dohodnine za leto 2019 in oddajo letnih poročil. Podrobneje o ukrepu

 

Zakon o interventnih ukrepih na trgu kmetijskih pridelkov, živil, živali in gozdno lesnih sortimentov v okviru nujnega postopka. 

Cilj zakona je zagotoviti oskrbo s hrano v Sloveniji, saj se pričakuje manko v določenih skupinah kmetijskih izdelkov in živil, ki predstavljajo osnovna živila za prebivalstvo. Možni ukrepi so omejitev ali prepoved prodaje iz Slovenije, nakupa v tujini in omejitev – določitev najvišje cene. Podrobneje o ukrepu

 

Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni sars cov2 (covid-19) v okviru nujnega postopka 

Zakon določa začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami (pri izvrševanju kazenskih sankcij in notarskih zadevah). Razen v nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov procesni roki v sodnih zadevah ne tečejo, prav tako se ne vročajo sodna pisanja. Sodišča bodo opravljala naroke in odločala samo v nujnih zadevah. Tudi roki v upravni zadevah, razen ko gre za nujne zadeve, ne tečejo, prav tak ne roki za začetek prestajanja zaporne kazni. Ureja tudi delo notarjev, ki v tem času poslujejo pretežno elektronsko. Podrobneje o ukrepu

Na enotni spletni informacijski točki ukrepov pa lahko med drugim najdete tudi ukrepe različnih institucij:

Ukrepi Slovenskega podjetniškega sklada za podjetja 

Ukrepi Slovenskega podjetniškega sklada so vezani na prilagoditve že uveljavljenih finančnih spodbud in instrumentov, s prihodnjim tednom se uvajajo novi likvidnostni krediti za mikro, mala in srednje velika podjetja, zadruge ter s.p. Obstoječi kreditojemalci bodo imeli možnost moratorija za odplačevanje kredita, nekaj sprememb je pri vavčerjih, nekateri so začasno zaustavljeni. Podrobneje o ukrepih

SID Banka – spremembe obstoječih in novi finančni produkti za podjetja 

SID banka bo od aprila dalje skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo MSP in velikim podjetjem ponudila finančne produkte v skupni višini 800 mio EUR. Od tega jih bo za 200 mio EUR novih oz. prilagojenih produktov ter za 600 mio EUR že obstoječih produktov. S temi sredstvi bodo predvsem reševali likvidnostne težave podjetij, vključno z likvidnostjo pri dobavi storitev in produktov, težave zaradi zmanjšanega povpraševanja, izpada proizvodnje, težave v dobaviteljskih verigah in težave pri investicijah, tudi v obliki zavarovanj in refinanciranja kreditov, najetih pri bankah. Podrobneje o produktih

Še več ukrepov najdete na https://koronavirus.spiritslovenia.si/ 

Vzpostavljena enotna informacijska točka ukrepov v podporo gospodarstvu za blažitev posledic vpliva COVID-19 

SPIRIT Slovenija že od začetka izbruha koronavirusa pozorno spremlja situacijo na domačem in tujih trgih ter na svojih spletnih portalih objavlja aktualne informacije, ukrepe in aktivnosti za zmanjševanje škodljivih posledic za slovenska podjetja. Ker želimo podjetjem olajšati iskanje vseh potrebnih informacij za poslovanje v izrednih razmerah, smo na naši spletni strani vzpostavili enotno informacijsko točko ukrepov v podporo gospodarstvu za blažitev posledic vpliva COVID-19.  

Na spletni strani https://koronavirus.spiritslovenia.si/ lahko podjetja na enem mestu najdejo vse aktualne in redno osvežene informacije, vezane na različne segmente delovanja podjetij v izrednih razmerah:

1. Davki, prispevki in odložena plačila

Aktualne in ažurirane informacije za podjetja s področja obveznosti do države

2. Opravljanje dela v času izrednih razmer

Aktualne in ažurirane informacije za podjetja s področja urejanja vseh vprašanj, ki se nanašajo na njihove zaposlene, oblike dela v času izrednih razmer, plačila in nadomestil v različnih situacijah

3. Nepovratna in povratna sredstva

Aktualne in ažurirane informacije za podjetja s področja urejanja finančnega poslovanja, pri katerem lahko zaprosijo za različne oblike pomoči

4. Medsebojna pomoč in nasveti 

Izmenjava dobrih praks med podjetji, postavite vprašanje, seznam različnih nasvetov

 

Na elektronskem naslovu podpora@spiritslovenia.si zbiramo zastavljena vprašanja s strani gospodarstva, če v omenjenih rubrikah nanje ne najdejo odgovora. Potrudili se bomo odgovoriti v najkrajšem možnem času. Istočasno bo vzpostavljen tudi spletni poslovni forum, ki bo registriranim uporabnikom na voljo za izmenjavo informacij.

 

Ostanite zdravi in obveščeni!

 

**********

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

« nazaj na seznam