Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT svetovanje Gorenjska

URADNE URE - VSI TERMINI PO PREDHODNEM DOGOVORU

 Ponedeljek, torek, sreda in petek: 8.00 – 14.00

Sreda, na sedežu SPOT Gorenjska, Zupančičeva 22, 4000 Kranj: 14.00 - 17:00

Četrtek: ni uradnih ur

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

AlpFoodway: a cross-disciplinary, transnational and participative approach to Alpine food cultural heritage

     

Opis projekta

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske kot partner sodeluje v projektu AlpFoodway, katerega glavni namen je ohranjanje alpske nesnovne kulturne dediščine s poudarkom na kulinariki.

 Za alpske skupnosti je pomemben vir identitete tudi dediščina prehrane, ki ne obsega le jedi in živil, pač pa tudi rodovitne pokrajine, tradicionalno znanje o pridelovalnih tehnikah, šege in navade uživanja hrane ter prenos starih znanj in veščin. Tradicionalno dediščino prehrane označujejo skupne vrednote, specifične za celotno alpsko območje in skupna dobrina, ki ustvarja raznolike izdelke z dodano vrednostjo, ki pa niso dovolj promovirani in razširjeni.

Projekt si prizadeva oblikovati trajnostni razvojni model za obrobna gorska območja, ki bo zasnovan na ohranjanju in vrednotenju kulinarične dediščine alpskega prostora ter na inovativnih orodjih trženja in upravljanja. Pričakovati je, da bo ta model spodbudil tudi oblikovanje transnacionalne alpske identitete, ki bo temeljila na skupnih kulturnih vrednotah, izraženih v dediščini prehrane. Projektne aktivnosti bodo prispevale tudi k aktualnim mednarodnim razpravam o nesnovni kulturni dediščini, povezanimi z Unescovo  konvencijo (2013). Ker so prizadevanja za učinkovito ohranjanje in vrednotenje dediščine praviloma razdrobljena, geografsko omejena in nepovezana je eden izmed ciljev projekta tudi razviti model skupnega upravljanja celotnega alpskega območja. Alpske skupnosti pa bodo z ovrednotenjem dediščine in njeno promocijo naredile prvi korak k vpisu alpske kulinarične dediščine kot tradicionalnega načina prehranjevanja na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine.

Vloga Razvojne agencije Zgornje Gorenjske je sodelovanje v usmerjevalnem komiteju projekta, v evidentiranju enot na območju Zgornje Gorenjske in prepoznavi in razvoju specifičnih kulinaričnih posebnosti na območju Gornjesavske doline za bogatitev turistične ponudbe na tem območju. Naš skupen izziv pa je, da bi bila kulinarična nesnovna dediščina gonilo trajnostnega razvoja na odročnih gorskih naseljih na mednarodni ravni.

Trajanje projekta: 1. november 2016 – 31. oktober 2019.

 

Območje izvajanja projekta

Projekt AlpFoodway se izvaja na območju šestih alpskih držav in sicer na območju Slovenije, Italije, Avstrije, Francije, Nemčije in Švice.

 

Financiranje

Projekt Alpfoodway je sofinanciran s strani Evropske unije s programa Interreg območje Alp (Interreg Alpine Space).

Skupna vrednost projekta:
2.540.566 EUR
ERDF sredstva: 1.923.130 EUR

 

 

Dodatne informacije o projektu in aktivnostih v sklopu projekta si lahko ogledate na http://www.alpine-space.eu/projects/alpfoodway/en/home .

Podprimo nominacijo alpske prehrane za vpis na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva

29. april 2019 do NaN.  

Vabimo vas k podpisu podpore nominacije alpske prehranske dediščine za vpis na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva, ki jo je Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (RAGOR) skupaj s partnerji iz šestih alpskih dežel pripravila v okviru projekta AlpFoodway.

Nominacija je osnovana na Listini alpske prehranske dediščine, ki govori o posebnostih alpske prehrane in z njo povezanimi znanji in veščinami. K ohranjanju te dediščine lahko pripomoremo tudi MI, kot živeči v Alpah, kot kmetje, proizvajalci hrane, turisti, kot predstavniki medijev, izobraževalnih in kulturnih ustanov, turističnih organizacij, restavracij, podjetij ter političnih oblasti na območju Alp.

Kaj lahko storim?


PREBEREM LISTINO        PODPIŠEM PETICIJO
 
Podpora vas k ničemur ne obvezuje. Veseli bomo, če boste novico razširili v svoj krog prijateljev in znancev. 

 

« nazaj na seznam