Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT svetovanje Gorenjska

URADNE URE - VSI TERMINI PO PREDHODNEM DOGOVORU

 Ponedeljek, torek, sreda in petek: 8.00 – 14.00

Sreda, na sedežu SPOT Gorenjska, Zupančičeva 22, 4000 Kranj: 14.00 - 17:00

Četrtek: ni uradnih ur

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

IZGRADNJA NADSTREŠNICE IN INFORMACIJSKE TOČKE NA GORJUŠAH V SKLOPU OPERACIJE SMER TNP

12. april 2019 do NaN.  

 

 

Gorjuše ležijo v neposredni bližini planote Pokljuka, ki z vidika (neurejenega) obiska predstavlja izredno obremenjeno območje znotraj Triglavskega narodnega parka. V sklopu prijave projekta SMER TNP je bila zato kot eden od ukrepov za usmerjanje obiska v TNP predvidena tudi celostna pilotna ureditev informacijske točke na tem območju.

 

Občina Bohinj, ki v operaciji sodeluje kot projektni partner, je pred kratim tako že pričela z izgradnjo nadstrešnice na Gorjušah, ki bo vaščanom in obiskovalcem kraja služila kot informacijska točka, zaklon pred slabim vremenom, postajališče za kolesarje ter prostor za počitek.

 

Oblikovanje objekta izhaja iz tradicionalnih, vernakularnih vzorov skednja, vključeni pa bodo tudi elementi sodobnega oblikovanja. Iz notranjosti bo imel odprt pogled na polje in gore preko okna, katerega parapet predstavlja široka, v objekt integrirana klop.

Zunanja ureditev počivališča je predvidena kot niše, ugreznjene v brežino, ki jo premošča podporni zid iz zložbe lokalnega apnenca. V suhozid bodo vdelane površine za sedenje in betonsko korito iz belega betona s pitnikom.

Ostale površine bodo urejene v zelenico in zasajene z lokalnimi trajnicami, grmovnicami in drevjem.

 

Splošni cilj investicije je prispevati k ohranjanju okolja, trajnostnemu upravljanju, urejanju in rabi prostora na območju občine Bohinj in Triglavskega narodnega parka. Specifični cilj investicije pa predstavlja vzpostavitev informacijske točke, ki bo pripomogla k učinkovitemu informiranju, ozaveščanju in izobraževanju obiskovalcev, usmerjanju obiska ter spodbujanju mehke mobilnosti.

 

Izgradnja navedenega objekta bo delno financirana iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD- izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD.

« nazaj na seznam