Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT svetovanje Gorenjska

Uradne ure: ponedeljek-petek, od 9:00-15:00 ure, po predhodnem dogovoru

 

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

Obnovljen kozolec v Spodnjih Rutah

23. avgust 2017 do NaN.  

Kozolci, na Zgornjem Gorenjskem imenovani stogovi, so edinstvena arhitekturna posebnost slovenskega podeželja. Zaradi sprememb v načinu kmetovanja je njihova vloga postala postranska, uporabljeni so veliko redkeje kot nekoč, zato so podvrženi propadanju. Kljub temu pa so pomemben gradnik kulturne krajine.

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske se s sodelovanjem in financiranjem Občine Kranjska Gora v okviru projekta Tradicija in turizem že drugo leto posveča kozolcem v Zgornjesavski dolini. V lanskem letu smo se na to arhitekturno posebnost slovenskega podeželja osredotočili že na Dovjem. V letu 2017 pa smo obnovili kozolec v Gozd Martuljku ter izvedli popis stanja kozolcev na območju Gozda Martuljka in Srednjega Vrha. Na območju teh dveh vasi je bilo najdenih 44 kozolcev s skupno 172 okni. Njihovo stanje je v primerjavi z lanskim pregledom stanja na Dovškem polju boljše. Približno 40 % kozolcev je namreč še uporabnih, dodatnih 40 % potrebuje le manjša popravila, 20 % pa jih je v takšnem stanju, da so neuporabni in potrebujejo celovito obnovo. Na podlagi podatkov iz leta 2000 pa vendarle lahko ugotovimo, da se stanje slabša, saj je bilo na obravnavanem območju takrat 80 % kozolcev brezhibnih, 20 % pa takšnih z manjšimi poškodbami. Od leta 2000 do danes je bilo odstranjenih najmanj 10 kozolcev. V primerjavi z Dovškim poljem je v Rutah in Srednjem Vrhu še velika večina (približno tri četrtine) kozolcev še vedno z lesenimi stebri in leseno streho. Najdaljši je Jurčev kozolec v Spodnjih Rutah z 12 okni, eden arhitekturo najbolj zanimivih pa je Kajžev kozolec v Spodnjih Rutah. Le-tega je zadnja zima dotolkla in ga skoraj podrla. V juliju pa je bil na njegovem mestu postavljen nov kozolec, ki se v svojih detajlih čimbolj približuje podobi nekdanjega. Pri obnovi so bili namreč upoštevani vsi detajli, ki oblikujejo tipično podobo kozolca v Rutah. Kozolec stoji na lesenih babcah, celotna konstrukcija in kritina sta leseni, dodane so opore in celo lično izrezljane deščice na čelu strehe.

Sodobno kmetijstvo kozolce potrebuje v veliko manjši meri kot nekoč, zato se moramo zavedati, da je njihovo propadanje del napredka in vseh kozolcev zagotovo ne bomo mogli ohraniti. A okrepiti moramo zavedanje, da so kozolci pomemben del slovenske kulturne krajine in dediščine ter s tem tudi del naše skupne identitete.

« nazaj na seznam
Obnovljeni kozolec v Spodnjih Rutah (foto: Klemen Klinar)Stanje kozolca pred obnovo (foto: Ambrož Černe)