Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT svetovanje Gorenjska

URADNE URE - VSI TERMINI PO PREDHODNEM DOGOVORU

 Ponedeljek, torek, sreda in petek: 8.00 – 14.00

Sreda, na sedežu SPOT Gorenjska, Zupančičeva 22, 4000 Kranj: 14.00 - 17:00

Četrtek: ni uradnih ur

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

DELOVNO SREČANJE ŽUPANOV ZGORNJE GORENJSKE S PREDSTAVNIKI DIREKCIJE RS ZA INFRASTRUKTURO TER POŠTE SLOVENIJE, KRANJSKA GORA

2. oktober 2019 do NaN.  

DELOVNO SREČANJE ŽUPANOV ZGORNJE GORENJSKE S PREDSTAVNIKI DIREKCIJE RS ZA INFRASTRUKTURO TER POŠTE SLOVENIJE, KRANJSKA GORA


 

V torek, 1. oktobra 2019 je v Kranjski Gori potekal 8. sestanek koordinacije županov občin Zgornje Gorenjske v mandatu 2018 – 2022.

Tokratni sestanek je bil usmerjen v problematiko infrastrukture na Zgornjem Gorenjskem, ter težav, ki jih prinaša krčenje obsega poštnih storitev v manjših krajih.

Osrednja tema sestanka, ki so se ga udeležili predstavniki vodstva Direkcije RS za infrastrukturo, z gospo Moniko Pintar Mesarič, v.d. direktorice na čelu,  je bila osredotočena na reševanje izzivov cestne infrastrukture, kolesarskih povezav, ter planom aktivnosti povezanih z obnovo železniške infrastrukture. Župane ja zanimalo stanje projektov, ki so jih kot prioritetne predstavili ministrici za infrastrukturo oktobra lani. Občine imajo sicer različne prioritet, a najpomembnejša za vse ostaja južna blejska obvoznica. S predstavniki DRSIja so ugotovili, da so projekti še vedno aktualni, ponekod se soočajo s problemi realizacije trase, v nekaterih primerih bo potrebna razlastitev. Glavni problem pa predstavlja razpoložljivost finančnih sredstev, podpis pogodb o sofinanciranju še ni možen, zato se sama realizacija projektov zamika.

Situacija je podobna pri obnovi železničarske infrastrukture načrtovane v času predvidenega zaprtja karavanškega tunela. V letu 2020 bo proračunskih sredstev bistveno manj kot je bilo načrtovano, zato bo možna le delna nadgradnja infrastrukture. To povzroča velike težave županom, ki so občinske proračune usklajevali z državnimi plani.

Župani so pohvalili delo vodstvene ekipe DRSI, zadovoljni so z odzivnostjo, razumevanjem problematike in pripravljenosti iskanja rešitev, kar pa na žalost ni podrto s proračunskimi sredstvi.

 

V nadaljevanju se je sestanek usmeril v problematiko krčenja poštnih storitev. Župani so svoje videnje problematike predstavili članu poslovodstva Pošte Slovenije, g. Vinku Filipiču in državnemu svetniku g. Bogomirju Vnučcu. Razprava se je izkazala za koristno, na obeh straneh je prišlo do boljšega razumevanja pereče problematike, nakazale so se tudi možnosti za izboljšave. G. Bogomir Vnučec bo s problematiko seznanil Državni svet RS.

 

Gostitelj srečanja g. Janez Hrovat se je v imenu županov Zgornje Gorenjske zahvalil vsem prisotnim za sodelovanje na sestanku, ter pripravljenost za pomoč pri iskanja rešitev.

 

 

Na sestanku so bili prisotni:

- v.d. direktorica ga. Monika Pintar - Mesarič, Direkcija RS za infrastrukturo
- ga. Ljiljana Herga, vodja sektorja za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost, DRSI
- g. Tomaž Willenpart, vodja sektorja za investicije, DRSI
- g. Dejan Jurkovič, vodja sektorja za železnice, DRSI
- g. Jure Pejanovič, vodja projektov sever, DRSI
- ga. Helena Bogataj, namestnica vodje projektov sever, DRSI

- g. Vinko Filipič, član poslovodstva, Pošta Slovenije

- g. Bogomir Vnučec, državni svetnik, Državni svet RS

- župani občin Zgornje Gorenjske: g. Ciril Globočnik, g. Janez Fajfar, g. Blaž Račič, g. Jože Sodja, g. Peter Torkar, g. Leopold Pogačar, g. Janez Hrovat, ter g Marko Kopač podžupan občine Kranjska Gora

- g. Robert Klinar, direktor občinske uprave, Občina Bled

- g. Mark Toplak, direktor RAGOR.

 

Naslednja koordinacija bo usmerjena v problematiko okolja in ravnanja z odpadki.

 

Za koordinacijo županov zapisal:

Mark Toplak, RAGOR

« nazaj na seznam