Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT svetovanje Gorenjska

URADNE URE - VSI TERMINI PO PREDHODNEM DOGOVORU

 Ponedeljek, torek, sreda in petek: 8.00 – 14.00

Sreda, na sedežu SPOT Gorenjska, Zupančičeva 22, 4000 Kranj: 14.00 - 17:00

Četrtek: ni uradnih ur

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

REGIOLAB - zaključeno

Mednarodni projekt REGIOLAB - Regional Development Laboratory.

 

V slovenskem prostoru še ni obstajal projekt, ki bi celovito in na enem mestu obravnaval in ponujal uporaben odgovor, kako naj slovenske institucije znanja in podjetja vzpostavijo uspešno sodelovanje s sosednjo Avstrijo. Iz tega razloga se je Razvojna agencija Zgornje Gorenjske kot projektni partner vključila v projekt Regional development Laboratory - REGIOLAB, ki je prinašal usmeritve in odgovore na izpostavljene izzive.

 

Projektni partnerji:
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je v letu 2009 skupaj s še 12 projektnimi partnerji na slovenski in avstrijski strani pričela z izvajanjem projekta REGIOLAB.

Kot partnerji v projektu REGIOLAB so sodelovali:

 • ICS Internationalisierungscenter Steiermark GmbH (Avstrija) – vodilni projektni partner
 • JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft GmbH (Avstrija) 
 • Steirische Volkswirtschaftliche Gesellschaft – STVG (Avstrija)
 • TOB Technologieoffensive Burgenland GmbH (AVstrija)
 • Entwicklungsagentur Kärnten Gmbh (Avstrija)
 • Verein Lavanttaler Wirtschaft (Avstrija)
 • INDUSTRIE / GEWERBE OBERKÄRNTEN (IGO) (Avstrija)
 • Regionalna Razvojna Agencija Mura d.o.o (Slovenija)
 • Gospodarska Zbornica Slovenije - Območna Zbornica Koroška, Dravograd (Slovenija)
 • Razvojna Agencija Kozjansko (Slovenija)
 • Razvojna agencija Zgornje Gorenjske – RAGOR (Slovenija)
 • Ekonomski institut Maribor (Slovenija)
 • Inštitut za ekonomska raziskovanja (Slovenija)

 

Območje:

Projekt REGIOLAB je zajemal mednarodno povezovanje avstrijskih in slovenskih regij, in sicer – Štajerske, Koroške in Gradiščanke na avstrijski strani s Koroško, Podravsko, Pomursko in seveda Gorenjsko na slovenski strani.

Financiranje:
Projekt se je izvajal v okviru OP SI-AT 2007-2013 in je bil delno financiran s strani Evropske unije, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Kratek opis:
V sklopu projekta smo se zavzemali za spodbujanje čezmejnega sodelovanja. Zainteresiranim podjetjem, institucijam in organizacijam smo utirali pot do čezmejnih aktivnosti. Prav tako smo čezmejne aktivnosti podpiralii s storitvami, ki naj bi zmanjšale začetne stroške akterjev sodelovanja, povezane s pripravami in razvijanjem sodelovanja, npr. iskanjem tržišča oziroma partnerjev, seznanjanje s poslovnim okoljem in njegovimi institucijami na drugi strani meje, pridobivanjem manjkajočih znanj, zagotavljanjem lokacij za čezmejno poslovanje in podobne aktivnosti. V čezmejni regiji (z nekaj izjemami na avstrijski strani) v času projekta ni bilo institucij, ki bi delovale oz. skrbele za sistematično usklajevanje interesov in zagotavljanje storitev zainteresiranim akterjem na obeh straneh meje. Projekt REGIOLAB si je prizadeval za vzpostavitev stabilne funkcionalne platforme.

Ciljne skupine:
V okviru projekta smo se osredotočali na naslednje ciljne skupine, ki smo jih šteli za ključne pri spodbujanju in podpiranju čezmejnega sodelovanja:

 • institucije znanja kot nosilce inovativnosti in tehnološkega razvoja ter oblikovalce poslovnega in podpornega okolja
 • organizacije za izvajanje in zagotavljanje podpornih storitev
 • regionalne razvojne organizacije, regionalne in lokalne uprave in druge deležnike, ki usmerjajo, spodbujajo, podpirajo in usklajujejo splošni regionalni razvoj
 • podjetja, ki imajo potencial in /ali izkušnje pri čezmejnem sodelovanju.


Cilji:
Temeljni cilj projekta je bil vzpostavitev funkcionalnih platform za hitrejši in skladnejši razvoj celotne čezmejne regije Avstrije (še posebej Štajerske in Koroške) ter Slovenije.
 
Glavne cilje projekta predstavljajo:

 • spodbujanje inovativnosti
 • izkoriščanje oz. uporaba skupnih in komplementarnih kompetenc ter
 • izboljšanje čezmejnega sodelovanja med podjetji, institucijami znanja, razvojnimi organizacijami, podpornimi in regionalnimi organizacijami, političnimi in upravnimi organi kot tudi drugimi deležniki na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

Na ta način smo projektni partnerji težili k povečanju konkurenčnosti čezmejne regije na mednarodni ravni.

Neposredne koristi projekta za podjetja in ponudnike tehnologij:

 • prijaznejše sodelovanje in oblikovanje trajnostnega čezmejnega partnerstva in mrež
 • povečanje konkurečnosti podjetij in ponudnikov tehnologij z neposrednim dostopom do novih informacijsko-komunikacijskih tehnologij
 • spodbujanje izmenjav dobrih praks in informiranje
 • identifikacija ključnih kompetenc in morebitnih sinergij za povečanje možnosti širitve
 • priprava dostopa na trge (regionalno trženje produktov)
 • lažji dostop in boljše sodelovanje z raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami
 • izboljšana integracija političnih strategij na vseh ravneh
 • zmanjšanje razpršenosti ali tveganja plačilne nesposobnosti podjetij
 • pravočasno prepoznavanje potreb po podpornih inovativnih storitvah in druge podporne aktivnosti
 • dostop do informacij in znanj, ki bo razvito v okviru projekta

 

Dodatne informacije:

Za več informacij o projektu Regiolab nas lahko kontaktirate na elektronski naslov dina@ragor.si ali na telefonsko številko 04 581 34 19.