Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT svetovanje Gorenjska

URADNE URE - VSI TERMINI PO PREDHODNEM DOGOVORU

 Ponedeljek, torek, sreda in petek: 8.00 – 14.00

Sreda, na sedežu SPOT Gorenjska, Zupančičeva 22, 4000 Kranj: 14.00 - 17:00

Četrtek: ni uradnih ur

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

Šifre dejavnosti

Ne glede na obliko podjetja, ki jo posameznik oziroma pravna oseba želi ustanoviti, je potrebno v predlogu za vpis družbe/podjetnika v ustrezni register navesti in določiti dejavnosti, ki jih bo podjetje/podjetnik opravljalo.

Nabor vseh dejavnosti, ki jih je moč registrirati v Sloveniji, je zajet v Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008 (SKD 2008), ki je določena na podlagi Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (in njenimi pripadajočimi spremembami).

 

Posamezna dejavnost je opredeljena na podlagi petmestne šifre, pri čemer določa:

– področje - črkovna oznaka,

– oddelek - dvomestna številčna oznaka,

– skupino - trimestna številčna oznaka,

– razred - štirimestna številčna oznaka,

– podrazred - petmestna številčna oznaka.

 

Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) je obvezen nacionalni standard, ki se uporablja za določanje dejavnosti in za razvrščanje poslovnih subjektov in njihovih delov za potrebe uradnih

in drugih administrativnih zbirk podatkov (registri, evidence, podatkovne baze ipd) ter za potrebe statistike in analitike v državi in na mednarodni ravni.


Standardna klasifikacija dejavnosti