Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT svetovanje Gorenjska

URADNE URE - VSI TERMINI PO PREDHODNEM DOGOVORU

 Ponedeljek, torek, sreda in petek: 8.00 – 14.00

Sreda, na sedežu SPOT Gorenjska, Zupančičeva 22, 4000 Kranj: 14.00 - 17:00

Četrtek: ni uradnih ur

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

Družba z omejeno odgovornostjo

Družba z omejeno odgovornostjo je družba, katere osnovni kapital sestavljajo osnovni vložki družbenikov. Vrednost vložkov je lahko različna. Osnovni kapital družbe mora znašati vsaj 7.500 evrov, vsak osnovni vložek pa najmanj 50 evrov. Osnovni vložek je lahko zagotovljen v denarju ali kot stvarni vložek ali stvarni prevzem. Stvarni vložek so lahko premičnine in nepremičnine, pravice in podjetje ali del podjetja. Za stvarni vložek se šteje tudi plačilo za premoženjske predmete, ki jih je družba prevzela in jih prišteje družbenikovemu vložku.

Družbo lahko ustanovi ena (eno-osebna d.o.o.) ali več (več-osebna d.o.o.) fizičnih oziroma pravnih oseb, ki postanejo z ustanovitvijo družbe družbeniki. Družba ima lahko največ 50 družbenikov. Lahko jih ima tudi več kot 50, vendar tedaj potrebuje dovoljenje ministra, pristojnega za gospodarstvo.

Družba se ustanovi s pogodbo, ki mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa ali kot VEM oblika (preko portala e-VEM), podpišejo pa jo vsi družbeniki (družbena pogodba).

Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi tudi samo ena oseba (ustanovitelj), ki sprejme akt o ustanovitvi. Pravni posli, ki jih sklene edini družbenik v imenu družbe s samim seboj kot drugo pogodbeno stranko, morajo biti v pisni obliki, pri čemer kolizijski zastopnik družbe ni potreben (enako pri d.d., ki jo ustanovi en ustanovitelj). Vse odločitve, o katerih sicer odloča skupščina, sprejema edini družbenik samostojno, pri čemer mora vse odločitve vpisovati v knjigo sklepov, ki jo potrdi notar, sicer ti sklepi nimajo pravnega učinka.

Organi družbe so skupščina, nadzorni svet (ni obligatoren, razen če zakon ali družbena pogodba tako določata) ter poslovodja.

Glavne značilnosti družbe z omejeno odgovornostjo so:

  •        potreben osnovni kapital v višini 7.500 €
  •        družbenik odgovarja le v višini svojega vložka (odgovarjanje le s premoženjem podjetja)
  •        obdavčitev dobička s stopnjo 17 %
  •        možnost ustanovitve enoosebne ali več osebne družbe z omejeno odgovornostjo
  •        eno-osebna družba se ustanovi z aktom o ustanovitvi, več-osebna pa s sklenitvijo družbene pogodbe