Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT svetovanje Gorenjska

URADNE URE - VSI TERMINI PO PREDHODNEM DOGOVORU

 Ponedeljek, torek, sreda in petek: 8.00 – 14.00

Sreda, na sedežu SPOT Gorenjska, Zupančičeva 22, 4000 Kranj: 14.00 - 17:00

Četrtek: ni uradnih ur

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

Evropska delniška družba

Evropska delniška družba (Societas Europea - SE) je vrsta delniške družbe. Pravila glede njenega načina ustanavljanja, upravljanja, prenosa sedeža in prenehanja sledijo Uredbi 2157/2001/ES.

Evropsko delniško družbo je moč registrirati tako v Sloveniji kot katerikoli drugi državi članici EU, njena registracija pa se brez težav prenaša med navedenimi državami članicami EU. Ustanovni kapital znaša 120.000 EUR in mora biti razdeljen na delnice. Registrirani in glavni sedež družbe mora biti v isti državi. Evropska delniška družba je vpisana v nacionalnem registru države članice EU, kjer ima družba svoj sedež.

Družbe lahko pri ustanavljanju evropske družbe izbirajo med štirimi načini: združitev, preoblikovanje, ustanovitev holdinga ali hčerinske družbe SE.

Za prijavo evropske delniške družbe za vpis v register se uporabljajo določbe, ki veljajo za delniške družbe.