Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT svetovanje Gorenjska

URADNE URE - VSI TERMINI PO PREDHODNEM DOGOVORU

 Ponedeljek, torek, sreda in petek: 8.00 – 14.00

Sreda, na sedežu SPOT Gorenjska, Zupančičeva 22, 4000 Kranj: 14.00 - 17:00

Četrtek: ni uradnih ur

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

Človeški viri

Osnovni cilj delovanja na področju človeških virov je povzet po operativnem programu razvoja človeških virov: doseči  večjo zaposlenost, socialno vključenost, višji življenjski standard ljudi ter zmanjšati regionalne razlike, kar bo moč doseči s povečanim vlaganjem v ljudi, katerih človeški kapital bo zagotavljal večjo stopnjo inovativnosti, zaposljivosti in gospodarske rasti.

 

Splošni cilji pa so sledeči:

-       boljša zaposljivosti prebivalstva,

-       povečana podjetnost,

-       boljša prilagodljivost,

-       boljša socialna varnost.

 

Razvoj človeških virov je najpomembnejši element za uspešno vodenje ljudi. Pod skupnim imenom »človeški viri« vam predstavljamo različne projekte, potrebne za učinkovito ravnanje z ljudmi.