Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT svetovanje Gorenjska

URADNE URE - VSI TERMINI PO PREDHODNEM DOGOVORU

 Ponedeljek, torek, sreda in petek: 8.00 – 14.00

Sreda, na sedežu SPOT Gorenjska, Zupančičeva 22, 4000 Kranj: 14.00 - 17:00

Četrtek: ni uradnih ur

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

Komanditna družba

 

Komanditna družba, krajše k.d., je družba dveh ali več oseb. Ustanovita jo torej lahko najmanj 2 družbenika, pri čemer najmanj en družbenik odgovarja za obveznosti družbe z vsem svojim premoženjem (komplementar) ter najmanj en družbenik odgovarja za obveznosti družbe le do višine svojega kapitalskega vložka (komanditist).

Družba se ustanovi z družbeno pogodbo. Za ustanovitev ni predpisan osnovni kapital.

Kritje izgube in razdelitev dobička sta enaka kot v d.n.o.. Komplementar je upravičen zastopati družbo in voditi posle. Komandist je iz zastopanja izključen, lahko pa se mu podeli prokura ali posebno pooblastilo.

Za komplementarje se smiselno uporabljajo pravila, ki urejajo položaj družbenika v d.n.o., za komanditiste pa tista, ki veljajo za družbenike d.o.o..