Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si

FB
: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

VEM točka RAGOR

 

VEM točka RAGOR

(Brezplačne celovite podporne storitve VEM za spodbujanje podjetništva) 


Kratek opis operacije: Na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske zagotavljamo kakovostne, brezplačne celovite podporne storitve VEM za spodbujanje podjetništva predvsem za območje občin: Radovljica, Žirovnica, Bohinj, Bled, Gorje, Jesenice in Kranjska Gora. Podrobnosti projekta so navedene v nadaljevanju.

Ime operacije: Financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM v letu 2016 in 2017 »VEM 2016 IN 2017«

Glavni namen operacije je zagotoviti kakovostne, brezplačne celovite podporne storitve VEM za spodbujanje podjetništva za celotno območje Republike Slovenije. Storitve VEM tako zajemajo storitve informiranja in osnovnega svetovanja, povezanega z nastajanjem, zagonom, rastjo in razvojem podjetja, izvajanje informativno-promocijskih in tematskih delavnic ter izvajanje postopkov registracije, statusnih sprememb ali izbrisa podjetij ter ostalih postopkov v skladu s predpisi, ki urejajo sodni register.

Cilj operacije  je povečanje informiranosti in znanja za premagovanje ovir na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa, pa tudi povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti, merljive po TEA indeksu, kar bo prispevalo k večjemu nastajanju in izboljšanem delovanju podjetij.

 Neposredni rezultati operacije bodo:
- izvedena osnovna svetovanja ciljni skupini razpisa, 
- izvedene informativno-promocijske in tematske delavnice na temo podjetništva,
- izvedeni postopki e-VEM za podjetja v skladu z 1.b členom veljavnega Zakona o sodnem registru.

Finančna podpora:
- Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.
 - Projekt se izvaja v  okviru Javnega razpisa za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM v letu 2016 in 2017 »VEM 2016 in 2017«.
- Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Pomembne povezave:

EU skladi

SPIRIT

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

eVEM portal

 

Dodatne informacije: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice.

Referentke:

Eldina Čosatović, mag. posl. ved 04/581-34-19

Hermina Biščević, dipl. upr. org. 04/581-34-13

Jasmina Bagar, univ. dipl. geogr. 04/581-34-18

 

Uradne ure VEM točke RAGOR:

Ponedeljek - petek : 8:00-13:00 po predhodnem dogovoru termina na telefonski številki: 04/581-34-19 ali 04/581-34-13

 

Vstopne točke VEM izvajajo naslednje storitve:

  1. Informiranje vseh ciljnih skupin
  • pridobivanje ključnih informacij, uporabnih za vse ciljne skupine izvajalca na ključnih področjih poslovanja podjetij in podjetnikov, in sicer informacije o možnostih pridobivanja finančnih sredstev, možnostih ustanavljanja podjetij, o ostalih podpornih institucijah za podjetništvo, druge informacije o podjetništvu, itd.,
  • redno posredovanje informacijskih paketov z uporabo različnih orodij (e-mail, pošta) do uporabnikov (e-bilten Moj spletni priročnik in ostali paketi informacij),
  • priprava in posredovanje odgovorov na posamezna kompleksnejša vprašanja uporabnikov (e-pošta in osebni stiki),
  • podajanje nasvetov glede razvoja poslovnih idej, uporabe različnih podpornih instrumentov, usmerjanje k državnim vzpodbudam, ki so na voljo za spodbujanje razvoja podjetništva,

2. Izvajanje informativno - promocijskih delavnic za vse ciljne skupine v sodelovanju s SPIRIT, Slovenskim podjetniškim skladom in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, kjer bodo predstavljeni ključni podporni inštrumenti

3. Osnovno svetovanje

  • izvajanje osnovnih svetovalnih storitev, povezanih z zagonom, poslovanjem in razvojem podjetij ter osnovno svetovanje potencialnim podjetnikom

4. Izvajanje postopkov registracij

  • preko e-VEM registracijske točke izvajanje postopkov registracij z uporabo e-VEM aplikacije,
  • evidentiranje administrativnih ovir pri poslovanju podjetij in druge podporne aktivnosti.

Postopki registracij na vem točkah se izvajajo za s.p. in d.o.o.. Za s.p. se lahko izvedejo naslednji postopki: registracija samostojnega podjetnika (vpis v poslovni register), prijava sprememb podjetnika v poslovni register, izbris podjetnika iz poslovnega registra, prijava davčnih podatkov (vpis v davčni register), oddaja zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV (obrazec DDV-P2), prijava podatkov podjetnika o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za kratkotrajno delo, zavarovanje za tako imenovani popoldanski s.p., (Obrazeci M-1, M12, M2, M3,..).

 

Za d.o.o. se lahko izvedejo naslednji postopki: registracija enostavne enoosebne d.o.o. (vpis v sodni/poslovni register ter samodejna dodelitev matične in davčne številke), registracija enostavne večosebne d.o.o.(vpis v sodni/poslovni register ter samodejna dodelitev davčne številke), vpis nameravane firme, prijava sprememb firme, poslovnega naslova, zastopnika in dejavnosti (enostavne spremembe) pri enostavni enoosebni ali več-osebni d.o.o. v sodnem/poslovnem registru, odprtje elektronske knjige sklepov za novoustanovljene enostavne eno-osebne d.o.o., pridobitev obrtnega dovoljenja za vse vrste družb, prijava davčnih podatkov (vpis v davčni register) za vse vrste družb, predložitev zahtevka za identifikacijo za namene DDV za vse vrste družb (obrazec DDV-P2), prijava prostega delovnega mesta (obrazec PD-1), prijava delavca v obvezna socialna zavarovanja (obrazec M-1), prijava družbenika v obvezna socialna zavarovanja (obrazec M-1), sprememba podatkov o zavarovancih v obveznih socialnih zavarovanjih (obrazec M-3), odjava zavarovane osebe iz obveznih socialnih zavarovanj (obrazec M-2). Predložitev poooblastil za računovodje za namene postopkov VEM (npr. davčni postopki).

 

Storitve vstopnih točk VEM so za vse ciljne skupine brezplačne.

 

Seznam ostalih VEM vstopnih točk: http://evem.gov.si/info/tocke-vem/