Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT svetovanje Gorenjska

URADNE URE - VSI TERMINI PO PREDHODNEM DOGOVORU

 Ponedeljek, torek, sreda in petek: 8.00 – 14.00

Sreda, na sedežu SPOT Gorenjska, Zupančičeva 22, 4000 Kranj: 14.00 - 17:00

Četrtek: ni uradnih ur

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

Zgodovina

Zgornja Gorenjska je v preteklosti organizirala nekaj različnih skupnih funkcij in institucij, katerih pomen se je z novo organiziranostjo lokalne samouprave pomembno spremenil. Skupne institucije so zlasti na področju izobraževanja, kulture in socialnih dejavnosti, medtem ko na področju spodbujanja razvoja, razvojnega načrtovanja in izvajanja projektov nima nobene skupne razvojne organizacije.

V letu 1997 sta občini Jesenice in Kranjska Gora, skupaj z lokalnimi institucijami, ki delujejo na področju pospeševanja razvoja malega gospodarstva, podpisali pismo o nameri ustanovitve Lokalne razvojne koalicije. Iniciativa za ustanovitev razvojne koalicije izhaja iz potreb lokalnih skupnosti po povezovanju številnih razvojnih pobud in programov v skupno, močno razvojno iniciativo za pospešen razvoj malega gospodarstva.

Rezultati dosedanjih aktivnosti na tem področju in izvajanje različnih razvojnih projektov in programov v celotnem območju vedno bolj potrjujejo, da je za uspešno realizacijo vseh različnih razvojnih iniciativ in za bolj prodoren dostop do virov razvojne pomoči, potrebna bolj čvrsta oblika organiziranosti in profesionalizacija dela. Zato je bila podana pobuda za ustanovitev Razvojne agencije.

RAGOR naj bi bil uspešna razvojna agencija za Zgornjo Gorenjsko regijo, ki bi zagotavljal prodoren nastop do virov znanja in kapitala z organiziranjem ključnih skupnih razvojnih funkcij: razvoj instrumentov za pospeševanje malega gospodarstva, vključevanje v programe mednarodne tehnične pomoči, regionalno načrtovanje in razvoj človeških virov.

Strateški cilji RAGOR-ja so vzpodbuditev regionalnega povezovanja in uveljavitev Razvojne agencije za Zgornjo Gorenjsko, zagotovitev skupnega in prodornejšega nastopa do nacionalnih in mednarodnih virov razvojne pomoči za razvoj kvalitetnih delovnih mest, sprememba in ponovna uveljavitev podobe območja kot gospodarsko uspešnega in prebivalcem prijaznega.