Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT svetovanje Gorenjska

URADNE URE - VSI TERMINI PO PREDHODNEM DOGOVORU

 Ponedeljek, torek, sreda in petek: 8.00 – 14.00

Sreda, na sedežu SPOT Gorenjska, Zupančičeva 22, 4000 Kranj: 14.00 - 17:00

Četrtek: ni uradnih ur

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

FLU - LED - zaključeno

                                   

 

Mednarodni projekt FLU - LED - Kulturni portal ledinskih in hišnih imen

 

Za zaščito bogate jezikovne in kulturne dediščine v obmejnem prostoru Koroške in Slovenije je treba stara, večinoma samo v slovenskem jeziku rabljena hišna in ledinska imena, obvarovati pred pozabo. Njihova ohranitev je pomembna tudi z vidika ohranjanja dialektološke pestrosti Slovenije in Južne Koroške. Obravnavana tema je v Avstriji že doživela svojo potrditev z vpisom slovenskih ledinskih in hišnih imen v Unescov seznam kulturne dediščine, v Sloveniji pa ravno tako že potekajo aktivnosti za vpis hišnih imen v Register žive kulturne dediščine Ministrstva za kulturo.

 

Projektni partnerji

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je leta 2011 skupaj s še tremi projektnimi partnerji z obeh straneh meje začela izvajati aktivnosti v sklopu projekta FLU - LED. 

 

V projektu so sodelovali naslednji projektni partnerji:

-  Slovenska prosvetna zveza / Slowenischer Kulturverband (SPZ)- kot vodilni projektni partner

- Krščanska kulturna zveza / Christlicher Kulturverband (KKZ)

- Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

- Gornjesavski muzej Jesenice

 

Financiranje

Projekt se je izvajal v okviru OP SI-AT 2007-2013 in je bil delno financiran s strani Evropske unije, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Kratek opis

V sklopu projekta je bilo izvedeno sistematično zbiranje ledinskih in hišnih imen in njihovo proučevanje (ustrezni narečni zapisi, poknjiženje, interpretacija oz. motivacijska razlaga imen). Za dosego tega cilja so bili potrebni trije osnovni delovni postopki: priprava skupne metodologije, posamično zbiranje gradiva na terenu za primerjalne študije in priprava skupnega kulturnega portala Cross Border, ki je omogočil strokovno dokumentacijo imen in interaktivne dejavnosti.

Poleg sistematičnega zbiranja imen  in njihove razlage v več jezikih, tudi objava imen v kulturnem portalu Cross Border prispeva k temu, da se hišna in ledinska imena zaščitijo in se s pomočjo interaktivnih dejavnosti lahko koristijo za lokalne in regionalne kulturne in turistične projekte (tematske peš poti...) in v znanstvenoraziskovalne namene. V sedmih občinah smo pripravili tudi turistične zemljevide, ki so na razpolago domačinom in turistom pa tudi zainteresirani strokovni javnosti.

Projekt se je izvajal na območju Južne Koroške in Zgornje Gorenjske.

 

Neposredni učinki projekta

  • 2 tiskovni konferenci, 4 izjave za tisk, 10 člankov v medijih (časopise, spletni strani, radio, televizija)
  • 1 izdana skupna publikacija Metodologije zbiranja in dokumentiranja ledinskih in hišnih imen v nakladi 300 kosov.
  • 1 izveden čezmejni jezikoslovni tabor za usposabljanje študentov/študentk za dokumentacijo ledinskih in hišnih imen
  • 7 občin (površina 600 km²) raziskanih na področju ledinskih in hišnih imen
  • 1 dokumentiran model podatkovne baze za shranjevanje ledinskih in hišnih imen
  • 1 podatkovna banka vseh zgodovinskih in sodobnih ledinskih in hišnih imen v partnerskih občinah
  • 1 multilingvalni kulturni portal za trajnostno uporabo in vdrževanje rezultatov na osnovi odprtokodnega sistema za upravljanje spletnih vsebin (Open Source Content Management System)
  • 1 interaktivni spletni prikaz prostorskih podatkov (web mapping)
  • 7 turističnih kart v nakladi 2000 kosov
  • Prost dostop do rezultatov (podatkovne banke ledinskih imen) oz. objava rezultatov pod licenco CC (Creative Commons)

Dodatne informacije

Za dodatne informacije glede projekta FLU - LED nas lahko kontaktirate na elektronski naslov klemen.klinar@ragor.si ali nas pokličete na telefonsko številko 04/ 581 34 16.