Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT svetovanje Gorenjska

URADNE URE - VSI TERMINI PO PREDHODNEM DOGOVORU

 Ponedeljek, torek, sreda in petek: 8.00 – 14.00

Sreda, na sedežu SPOT Gorenjska, Zupančičeva 22, 4000 Kranj: 14.00 - 17:00

Četrtek: ni uradnih ur

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

DEMOCHANGE - zaključeno

         Mednarodni projekt DEMOCHANGE

 

Izraz »demografske spremembe« opisuje spreminjanje starostne strukture družbe. V Evropi, celini, ki se stara, so demografske spremembe eno najpomembnejših razvojnih vprašanj, saj bo po napovedih v eni od treh evropskih regij število prebivalcev upadlo. Demografske spremembe vse bolj postajajo osrednja tema regionalnega razvoja in prostorskega načrtovanja na lokalni ravni, saj vplivajo na spremenjene potrebe po delovnih mestih, infrastrukturi, storitvah in naložbah. Zaradi odseljevanja ekonomsko dejavnih mlajših prebivalcev se znižujejo prihodki občin, hkrati pa se zaradi povečanega deleža starejših prebivalcev zvišujejo izdatki za javne storitve.

Alpski prostor se zaradi reliefnih značilnosti še posebej razlikuje od urbanih in gosto poseljenih območij, ki ga obkrožajo. Proces staranja pospešen iz dveh razlogov:
– na mikavnih, turističnih območjih zaradi priseljevanja starejših ljudi (zlasti iz mest), ki bi radi tretje obdobje svojega življenja preživeli v stiku z naravo, in
– na odmaknjenih podeželskih območjih zaradi odseljevanja mladih ljudi v večja mesta.

 

Projektni partnerji

Trinajst partnerjev iz Avstrije, Nemčije, Italije, Slovenije in Švice je na podlagi opravljenih analiz skupaj oblikovalo strategije na desetih izbranih območjih tako, da so prenosljive in izvedljive v alpskem prostoru. Vzpostavljena je bila transnacionalna DEMOCHANGE mreža za izmenjavo znanja, ki bo omogočila prenos znanja na vse ravni prostorskega načrtovanja.

 

Kot partnerji v projektu DEMOCHANGE so sodelovali:

 • Land Salzburg
 • University Salzburg
 • Conference Swiss
 • Central Cantons
 • Interface Policy Studies 
 • Luzern University of Applied Sciences
 • district Oberallgäu / district Garmisch-P. (distrikt Allgäu in GAP)
 • Munich University of Applied
 • UNCEM
 • Regione Valle d´Aosta
 • Free University of Bolzano
 • RAGOR Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (skupaj z občino Kranjska Gora)
 • Urbanistični inštitut Ljubljana

Financiranje

Projekt je bil sofinanciran v okviru programa Alpine Space, EU transnacionalni program teritorialnega sodelovanja. Projekt se je uvrščal v programsko prioriteto »Konkurenčnost in privlačnost«, saj je bil namenjen boljšemu razumevanju preteklih, sedanjih in prihodnjih regionalnih in prostorskih učinkov demografskih sprememb na alpskem območju. DEMOCHANGE je bil v okviru programa prvi projekt, ki se je ukvarjal z učinki in s priložnostmi demografskih sprememb v tem okolju. Projekt se je začel septembra 2009.

 

Kratek opis

V projektu so sodelovale znanstvene ustanove, univerze, regionalne agencije in občine, vodila pa ga je fakulteta za turizem univerze uporabnih ved v Münchnu. Partnerji so bili zadolženi za pripravo analize sedanjega stanja in pričakovanih učinkov demografskih sprememb na izbranih območjih. Nadalje je bila na vsakem območju izbrana usklajevalna skupina odločevalcev, ki je sodelovala pri opredelitvi prilagoditvenih strategij in posplošila te strategije na transnacionalni ravni. Rezultati so in bodo tako nudili priporočila za to področje tudi za druge alpske regije.

Trinajst partnerjev iz Avstrije, Nemčije, Italije, Slovenije in Švice je na podlagi opravljenih analiz skupaj oblikovalo strategije na desetih izbranih območjih tako, da so prenosljive in izvedljive v alpskem prostoru. Vzpostavljena je bila transnacionalna DEMOCHANGE mreža za izmenjavo znanja, ki bo omogočila prenos znanja na vse ravni prostorskega načrtovanja.Strategije so bile predstavljene na delavnicah in mednarodnih konferencah, tako da bodo prebivalci in še posebej odločevalci v alpskem prostoru pripravljeni na demografske spremembe in njihove izzive.

 

Cilji projekta

Projekt je združeval prostorske načrtovalce, regionalne razvojnike, odločevalce na lokalni in regionalni ravni, študente s področja načrtovanja, gospodarstva, socialnega dela in geografije. Eden od namenov projekta je bil podrobneje obravnavati demografske spremembe kot enega od pomembnih dejavnikov prostorskega razvoja. Nadalje je bilo treba pripraviti ukrepe za čim hitrejši in čim učinkovitejši odziv družb s starajočim se prebivalstvom na potencialno negativne posledice demografskega razvoja tako, da družbe teh ne bodo samo omilile, ampak jih bodo tudi obrnile v svojo korist. Ti ukrepi so bili skupaj z usmeritvami zapisani v prilagoditvenih strategijah za izbrana območja. Vzporedno so potekale dejavnosti osveščanja o demografskih spremembah in izdelava priporočil za odločevalce na področju prostorskega načrtovanja in regionalnega razvoja v alpskih regijah.

 

Predvideni rezultati projekta

– priprava strategij za prilagajanje demografskim spremembam
– mednarodna mreža za izmenjavo izkušenj in znanj o prilagoditvah dejavnosti prostorskega načrtovanja in razvoja glede na demografske spremembe
– priprava predlogov za izvedbo konkretnih ukrepov in projektov Autonoma

 

Dodatne informacije

Za več informacij o projektu DEMOCHANGE nas lahko kontaktirate na elektronski naslov stevo.scavnicar@ragor.si ali nas pokličete na telefonsko številko 04/ 581 34 14.