Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT svetovanje Gorenjska

Uradne ure: ponedeljek-petek, od 9:00-15:00 ure, po predhodnem dogovoru

 

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

DAVČNI OBRAČUN ZA NORMIRANCE

22. marec 2018 do NaN.  

V torek, dne 20.3.2018 je Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v sklopu projekta »SPOT svetovanje Gorenjska« organizirala brezplačno delavnico na temo »DAVČNI OBRAČUN ZA NORMIRANCE«.

Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost v 3. členu določa, da lahko normiranci vodijo le evidenco knjigovodskih listin (evidenco izdanih računov) in evidenco osnovnih sredstev (register osnovnih sredstev).

73. člen Zakona o gospodarskih družbah določa, da normirancem ni potrebno predložiti letnih poročil za javno objavo preko AJPES-a, prav tako jim ni potrebno pošiljati podatkov iz letnih poročil o njihovem premoženjskem in finančnem poslovanju ter poslovnem izidu za potrebe državne statistike in davčne namene. Normiranci so na podlagi 51. člena Zakona o davčnem postopku, obvezni predložiti davčni obračun, ne glede na višino davčne obveznosti oziroma davčne terjatve. Rok za oddajo davčnega obračuna je 31. marec. Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2S) pa so bile sprejete le tri novosti, in sicer:

 1. Višina odstotka normiranih odhodkov ostaja na enaki ravni, kot do sedaj, torej 80% realiziranih prihodkov. Po novem pa bodo normirani odhodki omejeni še z absolutnim zneskom. Maksimalni normirani odhodki znašajo 40.000 EUR oz. 80.000 EUR pri podjetnikih, ki imajo obvezno zavarovano vsaj eno osebo za polni delovni čas, najmanj 5 mesecev v koledarskem letu.

2. Dodan je nov pogoj, ki določa kdaj mora podjetnik obvezno izstopiti iz sistema ugotavljanja davčne osnove po normiranih odhodkih. Podjetnik mora obvezno izstopiti iz sistema, če v dveh zaporednih letih doseže povprečno 150.000 EUR prihodkov. Povedano drugače, podjetnik obvezno izstopi iz sistema normiranih odhodkov, če v dveh zaporednih letih skupno preseže 300.000 EUR prihodkov.

3. V primeru povezanih oseb se bodo prihodki povezanih oseb seštevali, vendar le v določenih primerih. Tako bo, če bo glavni namen za normiranost izpolnjevanje pogoja glede praga prihodkov iz prejšnje točke z verižnim ustanavljanjem zavezancev. Tako bo tudi v primeru, ko bo šlo za prelivanje prihodkov od zavezancev, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih odhodkov k zavezancem v sistemu normiranih odhodkov.

Prihodki normirancev v 2018 še vedno ne bodo obremenjeni z dohodnino, še vedno bo njihov poslovni izid obdavčen efekitvno s štirimi odstotki (20 odstotna obdavčitev z dohodnino dohodka iz dejavnosti od 20 odstotkov prihodkov, saj 80 odstotkov njihovih prihodkov predstavlja stroške), hkrati pa normiranci še vedno ne bodo mogli uveljavljati olajšav.

Članek pripravila:

Hermina Biščević, dipl.upr.org.

Spot svetovanje Gorenjska

« nazaj na seznam