Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT svetovanje Gorenjska

URADNE URE - VSI TERMINI PO PREDHODNEM DOGOVORU

 Ponedeljek, torek, sreda in petek: 8.00 – 14.00

Sreda, na sedežu SPOT Gorenjska, Zupančičeva 22, 4000 Kranj: 14.00 - 17:00

Četrtek: ni uradnih ur

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

Javni razpis o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice v letu 2020

16. januar 2020 do 7. julij 2020

SPOT svetovanje Gorenjska vas obvešča o odprtem javnem razpisu:

Javni razpis o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice v letu 2020 

 

Datum: 15.1.2020

NAMEN RAZPISA, VIŠINA SREDSTEV IN LETNI NABOR UKREPOV

Namen Javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti.

Razpisana sredstva za leto: 95.000,00 €.

Letni nabor ukrepov:

 • Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj (70.000,00),
 • Spodbujanje usposabljanja in promocijskih aktivnosti (15.000,00 €),
 • Spodbujanje sobodajalstva (10.000,00€).

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Javni razpis je bil dne 15.1.2020 objavljen na uradni spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si, kjer je na voljo celotna razpisna dokumentacija, ki obsega:

 1. Besedilo javnega razpisa
 2. Prijavni obrazec ukrep spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanjedejavnosti in razvoj

(2 Prijavni obrazec investicije 2020.xlsx)

 1. Prijavni obrazec za ukrep Spodbujanja usposabljanja in promocijskih aktivnosti podjetij (3 Prijavni obrazec promo in usposabljanje 2020.xlsx)
 2. Prijavni obrazec za ukrep Spodbujanje sobodajalstva (4 Prijavni obrazec sobodajalstvo 2020.xlsx)
 3. Merila za vrednotenje vlog za vse ukrepe
 4. Vzorec pogodbe o sofinanciranju za vse ukrepe
 5. Primer pravilno opremljene ovojnice
 6. Odlok o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice z vsemi spremembami

INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU IN POSTOPKU

Dodatne informacije v zvezi javnim razpisom:

Občina Jesenice, Oddelek za gospodarstvo

Aleksandra Orel

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Tel.: 04 586 92 66, e pošta: aleksandra.orel@jesenice.si

Prijavitelji lahko zastavljajo vprašanja tudi po elektronski pošti. Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na spletni strani www.jesenice.si.

 

Predstavitev javnega razpisa:

Četrtek, 13.2.2020 ob 9.30 uri

Konferenčna dvorana v Kolpernu na Stari Savi

Fužinska cesta 2, 4270 Jesenice

Obvezne prijave do srede, 12.2.2020 na aleksandra.orel@jesenice.si .

 

ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG

Vlagatelji oddajo vloge s predpisano dokumentacijo, ki je opredeljena pri vsakem ukrepu (v točkah VI. do VIII. besedila javnega razpisa), osebno v sprejemni pisarni Občine Jesenice ali pošljejo na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. Vloge morajo biti najpozneje do vključno torka, 7.7.2020, oddane v sprejemno pisarno v času uradnih ur oz. ta dan oddane na pošto kot priporočena pošiljka.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici ter ustrezno označena. Na sprednji strani ovojnice mora biti izpisano: »NE ODPIRAJ – VLOGA – POSPEŠEVANJE MALEGA GOSPODARSTVA – sklic 302-1/2020 – Ime ukrepa _________«. Na ovojnici mora biti naveden ime in polni naslov pošiljatelja. Primer pravilno opremljene ovojnice je na obrazcu 7 Primer pravilno opremljene ovojnice. 

 

Celotno razpisno dokumentacijo dobite v priloženi razpisni dokumentaciji.  

Dodatne informacije

 • Veljavno od:15.1.2020
 • Veljavno do:7.7.2020
« nazaj na seznam