Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT svetovanje Gorenjska

Uradne ure: ponedeljek-petek, od 9:00-15:00 ure, po predhodnem dogovoru

 

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

Gotovinsko poslovanje podjetij in podjetnikov

5. april 2012 do NaN.  

V Uradnem listu RS, št 24/2012 z dne 30.3.2012 je bil objavljen Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku, ki določa naslednje spremembe:

 

 

1. člen

V Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09 in 101/11) se v prvem odstavku 23.a člena 7. točka spremeni tako, da se glasi:

»7. prejemkov od kmetijskih pridelkov, gozdnih plodov in odpadkov, ki jih lahko prodajajo fizične osebe, ter izdelkov domače in umetnostne obrti, ki ne presegajo 125 eurov;«.

V drugem in tretjem odstavku se znesek »50 eurov« nadomesti z zneskom »420 eurov«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Za podjetja in podjetnike to pomeni ponovno možnost gotovinskega plačevanja v vrednosti do 420 eurov. Še zmeraj pa velja prepoved gotovinskega izplačila:

- plač, nadomestil plač in vsakega drugega plačila za opravljeno delo, ki vključuje tudi provizije,

- regresa za letni dopust, jubilejno nagrado, odpravnino, solidarnostno pomoč,

- povračil stroškov v zvezi z delom.

« nazaj na seznam