Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT svetovanje Gorenjska

Uradne ure: ponedeljek-petek, od 9:00-15:00 ure, po predhodnem dogovoru

 

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

Javni razpis za dodeljevanje nepovratnih sredstev za obnovo stanovanjskih in poslovno stanovanjskih stavb, ki so razglašene za spomenik oz. enoto kulturne dediščine v Občini Radovljica v letu 2018

14. februar 2018 do 30. marec 2018

Javni razpis za dodeljevanje nepovratnih sredstev za obnovo stanovanjskih in poslovno stanovanjskih stavb, ki so razglašene za spomenik oz. enoto kulturne dediščine v Občini Radovljica v letu 2018

09.02.2018 Boštjan L.
Splošno
09.02.2018
09.02.2018
30.03.2018 do 23.59
41010-0046/2018-2
Kontaktni podatki
Bojan Gregorčič; Petra Koblar
04/537 23 49

Predmet razpisa
Nepovratna sredstva, ki jih bo dodelila Občina Radovljica za obnovo objektov (stanovanjskih in poslovno stanovanjskih stavb), ki so pod spomeniškim varstvom v Občini Radovljica, in jih je Zavod za varstvo kulturne dediščine OE Kranj evidentiral ter so razglašeni za kulturni spomenik ali kulturno dediščino.

Predmet sofinanciranja je:

  • zamenjava stavbnega pohištva,
  • zamenjava strešne kritine in toplotna izolacija podstrešja,
  • obnova fasade,
  • sanacija temeljev, obodnih zidov, tal v pritličju oz. stropa nad kletjo,
  • statična sanacija objekta.

 

Kraj in rok za oddajo prijav
Rok za oddajo vlog je 30.3.2018.  Če je vloga poslana priporočeno po pošti, se za dan vložitve vloge šteje dan oddaje na pošto, če pa je vloga poslana z navadno pošto ali oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Radovljica, mora prispeti najpozneje do 30.3.2018.

 Vloga mora biti speta in oddana v zaprti ovojnici ter ustrezno označena. Na sprednji strani ovojnice mora biti izpisano:
»NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS – KULTURNA DEDIŠČINA 2018«.

Na hrbtni strani ovojnice (oz. v levem zgornjem kotu na prednji strani) morajo biti navedeni podatki o vlagatelju: naziv in naslov.

 

Besedilo razpisa in razpisna dokumentacija sta v priloženih dokumentih.

« nazaj na seznam