Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT svetovanje Gorenjska

Uradne ure: ponedeljek-petek, od 9:00-15:00 ure, po predhodnem dogovoru

 

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radovljica za leto 2018

14. februar 2018 do 16. marec 2018

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radovljica za leto 2018

09.02.2018 Boštjan L.
Splošno
09.02.2018
02.02.2018
16.03.2018 do 12.00
330-0001/2018-2
Kontaktni podatki
Marinka Šemrl
04/537 23 46

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz proračuna občine Radovljica za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja, v skupni višini 40.000,00 EUR, iz naslova naslednjih ukrepov:

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo;
UKREP  5: Pomoč za naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah – de minimis;
UKREP   7: Podpora gozdarskim ukrepom – investicije za delo v gozdu;
UKREP   8: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja

ROKI IN NAČIN ODDAJE VLOG
Prijavitelji oddajo vlogo za pridobitev sredstev na obrazcih iz razpisne dokumentacije, vključno z dokazili-prilogami, ki so navedena v razpisu oz. razpisni dokumentaciji.  Vzorca pogodbe in zahtevka vlagatelji vlogi ne prilagajo.

Izpolnjeno razpisno dokumentacijo vlagatelji pošljejo priporočeno po pošti ali dostavijo osebno v zaprti kuverti na naslov: Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica.

Ne glede na način vložitve morajo vloge prispeti na Občino Radovljica najkasneje v petek, 16. marca 2018 do 12. ure.

V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog za več ukrepov, mora biti vsaka vloga vložena v svoji, ustrezno opremljeni ovojnici. Vlagatelji lahko vložijo največ eno vlogo za posamezen ukrep.

Vloga mora biti speta in oddana v zaprti kuverti opremljeni z naslovom vlagatelja. Na sprednji strani kuverte (spodaj levo) mora biti napisan naslednji tekst:

»Ne odpiraj – Javni razpis - kmetijstvo 2018, ukrep­­­­  ____ « .

 

Razpisna dokumentacija je v prilogi.

« nazaj na seznam