Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT svetovanje Gorenjska

URADNE URE - VSI TERMINI PO PREDHODNEM DOGOVORU

 Ponedeljek, torek, sreda in petek: 8.00 – 14.00

Sreda, na sedežu SPOT Gorenjska, Zupančičeva 22, 4000 Kranj: 14.00 - 17:00

Četrtek: ni uradnih ur

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

KULTURNA DEDIŠČINA NAŠIH SOSEDOV / DAS KULTURERBE UNSERER NACHBARN - zaključeno

 

 

Kulturna dediščina predstavlja pomemben faktor v razvoju vsakega naroda, kakor tudi njen trajnostni razvoj in nadaljnje povezovanje narodov skozi kulturna dogajanja in osveščanje lokalnega prebivalstva o pomembnosti kulturnih dogodkov tudi na meddržavnem nivoju. Na podlagi tega smo se odločili za izvedbo projekta »Kulturna dediščina naših sosedov«, v sklopu katerega bomo vzpostavili oziroma nadgradili sodelovanje treh nekdaj skupnih dežel na kulturnem področju. Z aktivnostmi znotraj projekta želimo dvigniti predvsem nivo poznavanja kulturne dediščine tako na lokalnem kakor tudi na meddržavnem nivoju.

 

Projekt »Kulturna dediščina naših sosedov bomo skupaj izvedli partnerji iz treh držav in sicer Razvojna agencija Zgornje Gorenjske kot vodilni partner iz Slovenije ter Slovensko prosvetna zveza iz Avstrije in Naš Kras iz Italije.

 

Aktivnosti v projektu smo razdelili v štiri delovne sklope, (WP – work package),  ki se med seboj razlikujejo po vrstah aktivnosti.

 

V WP1 smo uvrstili vodenje in koordinacijo projekta, za katerega je odgovoren prijavitelj (RAGOR), sodelujejo pa vsi projektni partnerji.

 

WP2 je namenjen komunikaciji, promociji in razširjanju rezultatov projekta, kjer sodelujemo vsi projektni partnerji. V tem delovnem paketu bomo promovirali projekt in njegove rezultate na spletnih straneh projektnih partnerjev kakor tudi v ostalih medijih. Pripravili bomo brošuro, v kateri bodo poleg samega projekta predstavljena tudi sodelujoča kulturna društva, ponudniki lokalne hrane in del kulturne dediščine na celotnem projektnem območju, ki bo uporabna za nadaljnjo promocijo kakor tudi za povezovanja in sodelovanja na kulturnem področju.

 

WP3 bo predstavljal organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev na  celotnem območju projekta, na katere bomo povabili zainteresirano javnost iz vseh treh sodelujočih dežel.

 

V ta namen je že 7. juliju 2013 na avstrijskem Koroškem organiziran Tamburaški festival, na katerem se bodo s svojimi posebnostmi predstavile različne tamburaške skupine.

25. avgusta 2013 bo organizirana kulturna prireditev Kraška ohcet, na kateri se kulturna dediščina preliva s kulturno glasbo lokalnega območja kakor tudi z lokalno hrano. Prireditev bo namenjena predstavitvi prave kraške poroke, ki je pomemben del kulturne dediščine tega območja. Poroka se bo odvijala v cerkvi na Tabru, na kar se svatje v sprevodu sprehodijo do Repna, kjer jih v Kraški hiši čaka še obred predaje neveste ženinovi družini.

Kot zaključna prireditev bo organizirana skupna kulturna prireditev na Gorenjskem, na kateri bodo imela priložnost predstavitve vsa sodelujoča kulturna društva iz vseh treh dežel s svojimi značilnimi tradicionalnimi plesi in nošami. Prav tako se bodo predstavili ponudniki značilnih lokalnih jedi. Prireditev bo namenjena predvsem povzetku rezultatov projekta in navezovanju novim partnerstev za morebitna nadaljnja sodelovanja na kulturnem področju.

 

Zadnji del projekta (WP4) bi bil namenjen iskanju možnosti za nadaljnje sodelovanje na kulturnem področju in pripravi potencialnih  pilotnih projektov, ki bi dodatno povečali pomen skupne kulturne dediščine ter njeno ohranjanje in trajni razvoj ne glede na današnje državne meje, ampak glede na skupni zgodovinski in kulturni razvoj nekoč enotnega naroda.

 

Projekt sofinancira Atrio senza confini Zukunftsfonds.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Das Kulturerbe stellt einen bedeutenden Faktor bei der Entwicklung von Staaten dar. Auf Grundlage dieser Erkenntnis haben wir uns für die Durchführung des Projekts Das Kulturerbe unserer Nachbarn entschieden, in dessen Rahmen wir die Zusammenarbeit dreier Grenzländer im Kulturbereich aufnehmen bzw. ausbauen wollen.

 

Mit unserem Projekt werden wir das Kulturerbe zu unseren Nachbarn in Form einer Präsentation der verschiedenen Kulturvereine, Folkloregruppen usw. präsentieren. Wir hoffen damit einen Teil zur Erhöhung der Bedeutung des Kulturerbes, dessen Erhaltung und Weiterentwicklung beizutragen.

 

Wir haben unsere Aktivitäten in 4 Arbeitspakete unterteilt.

 

Im ersten Paketes wird fortlaufend die Führung und Koordinierung dieses Projekts behandelt.


Das 2-te Arbeitspaket dient zur Förderung und Verbreitung der Projektergebnisse. Hauptsächlich wird die Verbreitung über verschiedene Internetseiten der Projektpartner und über lokale Zeitungen erfolgen. Dieses Paket beinhaltet auch das Erstellen einer Broschüre in drei Sprachen mit den wichtigsten Daten des Projekts und einer Präsentation von traditionellen Trachten aller drei Regionen.


Das dritte Arbeitspaket umfasst die zentralen Ereignisse in unserem Projekt. In diesem Rahmen werden wir drei Kulturveranstaltungen in drei Ländern organisieren.

Die Erste Veranstaltung, das Tamburizza Festival organisiert von SPZ findet am 7. Juni 2013  in st. Johann im Rosenthal statt. Das Tamburizza Festival beginnt um 17. Uhr im K&K Zentrum St. Johann (Kultur-und Kommunikationszentrum St. Johann).

 

Unsere Zweite Veranstaltung wird in Italien stattfinden. Diesmal handelt es sich um die Präsentation einer Karst Hochzeit (Kraška Ohcet). Die gesamte Zeremonie wird so verlaufen wie es bereits unsere Vorgänger durchgeführt haben. Wer an dieser traditionellen Hochzeit teilnehmen will, sollte am 25. August 2013 nach Tabor in Italien reisen.

 

Die dritte Veranstaltung wird eine sogenannte Abschlussveranstaltung, bei welcher die verschiedenen Kulturvereine aus allen drei Ländern die Möglichkeit haben sich und damit auch einen Teil ihres Kulturerbes zu präsentieren. Zu dieser Veranstaltung werden auch Anbieter regionaler Kulinarik eingeladen, da auch das ein Teil unseres Kulturerbes ist. Sollen Sie also Lust auf das Kennenlernen des Kulturerbes dreier verschiedener Länder auf einmal bekommen haben, sind sie am 19. Oktober 2013 herzlich nach Slowenien, genauer gesagt nach Jesenice eingeladen.


Das vierte Arbeitspaket dient der Fertigstellung des Projektes und der Suche nach Möglichkeiten zur weiteren Zusammenarbeit im kulturellen Bereich.