Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT svetovanje Gorenjska

URADNE URE - VSI TERMINI PO PREDHODNEM DOGOVORU

 Ponedeljek, torek, sreda in petek: 8.00 – 14.00

Sreda, na sedežu SPOT Gorenjska, Zupančičeva 22, 4000 Kranj: 14.00 - 17:00

Četrtek: ni uradnih ur

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

Razlika med enostavnim in dvostavnim knjigovodstvom

 

Kakšna je razlika med enostavnim in dvostavnim knjigovodstvom? Kaj sploh pomeni knjigovodstvo? Ga lahko podjetnik opravlja sam? Podjetniki velikokrat ne poznajo osnovnih izrazov iz sveta računovodstva, zato se težko odločijo, kaj njihovo podjetje sploh potrebuje.

Knjigovodstvo predstavlja le del računovodstva, ki ga mora imeti vsako podjetje. Podjetje mora beležiti poslovno in finančno uspešnost, premoženjsko ter finančno stanje.

Knjigovodska listina se mora sestaviti za vsak poslovni dogodek in se vstaviti v poslovno knjigo. Knjigovodske listine so na primer račun, dobavnica, naročilnica.

Obstajajo trije načini vodenja poslovnih knjig:

  • Evidenca prejetih in izdanih listin
  • Enostavno knjigovodstvo
  • Dvostavno knjigovodstvo

Razlika med enostavnim in dvostavnim knjigovodstvom je glede beleženja. Pri enostavnem knjigovodstvu vsak znesek zabeležimo samo enkrat, pri dvostavnem knjigovodstvu pa se vsak znesek vpiše dvakrat, na dve mesti; iz tega izhaja bilanca stanja in rezultat.

 

Enostavno knjigovodstvo za samostojne podjetnike

Odločitev za enostavno knjigovodstvo je v domeni samostojnih podjetnikov in drugih fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost in izpolnjujejo vsaj dva od navedenih treh meril:

  • povprečno število delavcev ne presega tri,
  • letni prihodki so nižji od 42.000 EUR
  • povprečna vrednost aktive, izračunana kot polovica seštevka vrednosti aktive na prvi in zadnji dan poslovnega leta, ne presega 25.000 EUR

To velja tudi za podjetnike, ki začnejo opravljati dejavnost in v prvem poslovnem letu ne zaposlujejo povprečno več kot tri delavce (to pomeni, da lahko enostavno knjigovodstvo na začetku vodijo VSI samostojni podjetniki - razen tisti, ki že v štartu zaposlujejo več kot 3 delavce).

Ko podjetnik navedene kriterije preseže, mora začeti poslovne knjige voditi po načelih dvostavnega knjigovodstva.