Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT svetovanje Gorenjska

URADNE URE - VSI TERMINI PO PREDHODNEM DOGOVORU

 Ponedeljek, torek, sreda in petek: 8.00 – 14.00

Sreda, na sedežu SPOT Gorenjska, Zupančičeva 22, 4000 Kranj: 14.00 - 17:00

Četrtek: ni uradnih ur

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

Samostojni podjetnik

Samostojni podjetnik je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja. Poslovni izid te dejavnosti je obdavčen z dohodnino. Po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se mora vključiti v sistem obveznega zavarovanja in vsak mesec plačevati prispevke za socialno varnost.
Kljub temu, da se vključi v sistem obveznega zavarovanja, pa to še ne pomeni, da je v svojem podjetju sklenil delovno razmerje, temveč gre za samozaposleno osebo. Zato si ne izplačuje plače, regresa in drugih bonitet, ki sicer pripadajo zaposlenim.

Za razliko od gospodarskih družb lahko samostojni podjetnik prosto razpolaga z zaslužkom in ga lahko kadarkoli prenaša v porabo gospodinjstva.

 

S.p. lahko registrirajo tudi zaposlene osebe, ki se želijo v svojem prostem času ukvarjati z dločeno dejavnostjo. Takemu s.p.-ju ponavadi pravimo popoldanski s.p..

S terminom »popoldanski s.p.« oz. »dopolnilni s.p.«  označujemo podjetnika, ki opravlja dopolnilno dejavnost in je zavarovan iz drugega naslova. V popoldanskem s.p. se ustanovitelju ni potrebno zaposliti, kljub temu pa lahko z nizkimi obveznimi stroški opravlja različne dejavnosti.  Popoldanski s.p. torej lahko ustanovi zaposlena oseba.

Pravni status, pravice in dolžnosti popoldanskega s.p. in polnega s.p. so enaki. Razlika je le v višini prispevkov in v tem, da pri popoldanskem s.p. ob ustanovitvi ne nastane obveznost, da se ustanovitelj zaposli.

Zaposlena oseba mora plačevati pavšalne prispevke za socialna zavrovanja tudi kot podjetnik, čeprav te že plačuje preko zaposlitve.

 

Ustanovitev s.p. je brezplačna, vendar pa je potrebno po ustanovitvi opraviti izpit iz varstva pri delu, oceno tveganja in zdravniški pregled.

Mesečni stroški za s.p.:

 • prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (od 212,16 EUR dalje)
 • prispevek za zdravstveno zavarovanje (125,56 EUR)
 • prispevek za starševsko varstvo (od 1,74 EUR dalje)
 • nadomestilo za vodenje poslovnega tekočega računa na banki (od 5 do 10 EUR),
 • plačilo za računovodske storitve (lahko pa jih oseba vodi tudi sama in nima dodatnih stroškov).
 • akontacija davka o dohodku

Pozor: Vsi ki prvič ustanavljate s.p., ste opravičeni do dela plačila prispevkov za ZPIZ in sicer:

- 50% prispevkov v prvem letu poslovanja,

- 30% prispevkov v drugem letu poslovanja.

Mesečni stroški za podjetnike za popoldanski s.p., ki so zaposleni za polni delovni čas pšri drugem delodajalcu (zneski se spreminjajo!):

 • prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (od 32,43 EUR dalje)
 • prispevek za zdravstveno zavarovanje (32,67 EUR)
 • nadomestilo za vodenje poslovnega tekočega računa na banki (od 5 do 10 EUR),
 • plačilo za računovodske storitve (lahko pa jih oseba vodi tudi sama in nima dodatnih stroškov)
 • akontacija davka o dohodku.

Letni stroški: davek na dobiček, plačilo AJPES za oddajo bilance in plačilo računovodskih storitev za izdelavo letnega poročila.

Podjetnik je obdavčen po dohodninski lestvici, kjer se dobiček sešteva z rednimi prihodki in se šteje v dohodninsko osnovo.